Instytut pedagogiki prof. E.E. Gordona

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona to projekt, który łączy energię wielu podmiotów działających na rzecz propagowania w Polsce i za granicą teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Gordona. Czołowymi przedstawicielami przedsięwzięcia są następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona zrzeszające szereg absolwentów kursów kwalifikacyjnych, seminariów, a także członków inicjujących działania na swoim terenie oraz Fundacja Kreatywnej Edukacji – podmiot prowadzący działalność edukacyjną, kulturalną i wydawniczą.

Fundacja jest jednostką prowadzącą instytucje edukacyjne: Niepubliczną Szkołę Podstawową Perpetuum Mobile oraz Niepubliczne Przedszkole Perpetuum Mobile, a także Opiekuna Dziennego przy Fundacji Kreatywnej Edukacji. W placówkach edukacyjnych opracowujemy programy wdrażania teorii w ramach całego curriculum, całokształtu edukacji i pedagogiki.

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona jest przedsięwzięciem multidyscyplinarnym, łączącym działania różnorodnych podmiotów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Celem projektu jest propagowanie samej teorii, wdrażanie jej w programy uczenia się realizowane w podmiotach oraz prace badawcze odnośnie do zastosowań dzieła profesora i jego uczniów w różnych obszarach edukacyjnych.

Dowiedz się więcej:

Baza wiedzy
Kursy gordonowskie
Seminaria Gordonowskie
Koncerty Gordonowskie
Warsztaty
Kontakt

Informacje o projekcie:

Jolanta Gawryłkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Koordynator projektów Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona

tel. +48 602-466-347

jgawrylkiewicz@fundacjakreatywnejedukacji.org

Strona wykorzystuje pliki cookies.